Jongeren club

Deze club van jonge mensen met een beperking heeft tot doel bij de jongeren motivatie en bewustheid te stimuleren

over hun rechten en verantwoordelijkheden. De leden komen twee keer per maand bij elkaar voor een discussiebijeenkomst. Ze krijgen les in onderwerpen als: mensenrechten, gezondheid, scholing en zelfontplooiing  met het doel hun zelfvertrouwen te vergroten. Ze hebben ook hun eigen spaargroep waar ze een beroep op kunnen doen wanneer ze iets willen ondernemen om een eigen inkomen te verwerven.