Stichting Steunfonds voor het werk van de Broeders van Taizé in Bangladesh

 

Doelstelling van de Stichting:

 

Het doel is bekendheid te geven aan het werk van de Taizé broeders in Bangladesh en het moreel en financieel te ondersteunen.

Fiscaal nummer: 816651267

Contactadres van de Stichting:

 

Mevr. M. van het Hof

Julianalaan 24A

9461 BT  Gieten

Bestuurders Stichting Steunfonds:

 

De heer Roel Pomp, voorzitter

Mevrouw Marchien van het Hof, secretaris   

Mevrouw Bep Huijbregtse, penningmeester

De heer Wieb Akkerman, algemeen bestuurslid

 

Beloningsbeleid:

 

De stichting heeft geen medewerkers die worden beloond.

Beleidsplan:

de Stichting werkt niet met een beleidsplan doch functioneert als doorgeefluik van giften voor de activiteiten van de Broeders van Taize in Bangladesh.

De activiteiten van de Broeders van Taizé die mede door de Stichting worden ondersteund zijn o.a.:

-     

 


Uitgeoefende activiteiten

JAARREKENING 2018 BESTUURREKENING

NL 80 ABNA 0580 7225 03

     
     
Debet 2018 Credit 2018
     
saldo per 1 januari  4.469,92 Broeders in Bangladesh 30.700.00
(particuliere) giften 24.732,40 PCC 24.185.00
giften van kerken,scholen,stichtingen 13.777.00 kosten rondzendbrieven 461,36
Opleiding predikanten 892,27 Baptisten Church Mijmensingh 2.500.00
verkoop artikelen 637.50 bankkosten 172,25
rijstpakketten 2.100.00 naar spaarrekening 13.000.00
Asha Nir 2.250.00 L'Arche in Bangladesh 8.000.00
Van Spaarrekening 32.009.49 saldo per 31 december  1.849,97
     
80.868,58   80.868.58
     
     
     
     
     
JAARREKENING 2018 SPAARREKENING 0496 174 320  
     
2018   2018
Saldo per 1 januari  29.608.31    
van bestuursrekening  13.000.00 naar bestuurrekening 32.009,49
rente 6.44 saldo per 31 december 10.605.26
     
42.614,75   42.614.75
     
€ 7.000,-- op de spaarrekening is in 2019 bestemd voor de Wowen;s Club  
     
Middelburg, 4 maart 2019.      
Bep Huijbregtse, penningm.