Protibundi Community Centre (PCC)
(Gemeenschapscentrum voor mensen met een beperking) ( voorheen bekend als CCH)

Het Protibundi Gemeenschaps Centrum (PCC) werd in 1997 opgericht in Mymensingh door een groep mensen met een beperking en enkele vrienden die geen specifieke lichamelijke beperking hadden.

Het Centrum heeft zich ontwikkeld tot een unieke organisatie in het Mymensingh district.Bij het Centrum zijn ongeveer 10.000 ( tien duizend) mensen met een beperking betrokken samen met hun families.

Het totaal aantal mensen met een beperking in het Mymensing district bedraagt omgeveer 5 tot 6 % van de inwoners. In de samenleving wordt op deze mensen neergekeken. Zelfs in hun eigen families worden ze vaak genegeerd en op verschillende manieren onderdrukt. Zij hebben financiele ondersteuning nodig, scholing en training om zichzelf te kunnen redden. Maar ook bemoediging, liefde en mogelijkheden om ervaringen te delen om wegen en middelen te vinden in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

VISIE

Het PCC wil vooruitlopen op een samenleving zonder discriminatie waarin onderling respect is tussen mensen met en zonder beperking. Waar gelijke rechten zijn en een kunnen deelnemen aan alle aspecten van de samenleving ongeacht godsdienst, ras en geaardheid.

MISSIE

Het PCC wil aandacht vragen voor mensen met een beperking door scholing en informatie te geven. Zij wil bij mensen vaardigheden in leiderschap en management bevorderen. Ze wil de sociaal economische en gezondheidssituatie van mensen met een beperking bevorderen door een actieve deelname aan het maatschappelijk leven.

DOELEN

Belangrijkste activiteiten:

Kijk voor meer informatie op de website van het PCC:  www.pccbd.org     (openen in een nieuw tabblad)