Er is een tijd van komen en een tijd van gaan


Ook voor het Steunfonds voor het werk van de broeders van Taizé in Bangladesh geldt dit spreekwoord. Niets duurt eeuwig.

 

28 oktober 1988 is Stichting Steunfonds voor het werk van de Broeders van Taizé in Bangladesh opgericht. Per i juli zijn  we gestopt met onze steun aan de projecten in Bangladesh en is de Stichting opgeheven.

 

De leeftijd van de bestuursleden, het overlijden van br. Frank in 2014, de verhuizing van de broeders naar een andere plaats hebben meegewogen in ons besluit.

Een periode van bijna 34 jaar sluiten we hiermee af waarin we met uw giften en betrokkenheid veel projecten en mensen in Bangladesh hebben kunnen ondersteunen. Een periode waar we met dankbaarheid op terugkijken. We zien dat met uw hulp de groepen die we ondersteunden voor een groot deel zelfstandig zijn geworden en hun eigen weg kunnen gaan. Dat was ook altijd de inzet.

 

U kunt uw steun blijven geven. Hieronder vermelden we hoe U dat kunt doen en we hopen dat u doorgaat Choto Tara, de vrouwenclub, het werk met de stationskinderen en de Ark te ondersteunen.


U kunt uw giften blijven geven aan:
 

1) Choto Tara (dagbesteding en fysio voor kinderen met een beperking) in Mymensingh. Bankrekening: NL75 TRIO 0197 74 11 42 Ten name van: Stichting PhySCI Onder vermelding van: bestemd voor Choto Tara PsySCI is een Nederlandse Stichting met ANBI-status (853250078) en heeft nauwe banden met Choto Tara. www.physci.nl


 

2) De huizen van de Arkgemeenschap. Giften kunnen gegeven worden via de donatie mogelijkheid via de website: www.larche.org o.v.v. l’Arche, Mymensingh, Bangladesh of door een rechtstreekse overboeking naar de Ark in Mymensingh: L'Arche Mymensingh Acc.number: 33025674 National Bank Ltd Swift Code NBLBB DDH 330256745
 

 

3) Giften voor de Broeders in Bangladesh kunnen worden overgemaakt naar Taizé in Frankrijk. Geen ANBI-stichting. Bankrekening: IBAN FR 76 30003 01212 / 0003726002902 Bank: Société Générale, Cluny, Frankrijk ten name van: Opération Espérance (Operatie Hoop). Onder vermelding van: Broeders van Taizé in Bangladesh.

Steunfonds laatste Nieuwsbrief        Pasen 2022

Wanneer u vragen hebt of nog contact wenst, stuur een email aan: albert@vhhof.eu