Shopno Nir, huis van de vele dromen

 

 

 

 

Naast Asha Nir, (huis van hoop) en Pushpo Nir, ( huis van bloemen) , is er nu ook een Shopno Nir ,( huis van vele dromen) .

 

Iemand was in Dhaka een tehuis begonnen voor de armsten onder de straatkinderen die zonder familie leven in de straten van deze grote stad.

Hij ging de straat op en nam ze op in dit tehuis. Onder hen waren vele geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen, allen weeskinderen, verstotenen. In 2006 ging deze persoon terug naar z’n land. Verschillende instanties ontfermden zich over deze kinderen – maar ’t was moeilijk voor de 25 gehandicapte kinderen een nieuw tehuis te vinden. Het C.C.H. nam ze op, met grote liefde, zonder de consequenties goed te begrijpen, maar bewogen met mededogen. Ze leven nu in Shopno Nir, in Mymensingh. Getrainde mensen die voor langere tijd in Bangladesh kunnen blijven en de kinderen begeleiden en trainen, zijn er nauwelijks. Het hart moet alles doen – en veel is er al veranderd. Vrijwilligers en de C.C.H. staf leren al doende. Langzaam, heel langzaam bloeien deze kinderen, die heel veel leden, op en in de nieuwe atmosfeer van de zorgende liefde die allen samen weten te scheppen.

 

Shopno Nir betekent: huis van vele dromen. Dit is een huis waar zeven jongens in de leeftijd van 10 tot 26 jaar in wonen (2009). Ook hier is weer sprake van een gemęleerd gezelschap. De jongens zijn allemaal moslim en de leiding is moslim, hindoe of christen. Sommige assistenten behoren tot de Santal stam, anderen tot de Uraons, allemaal minderheidsgroeperingen in Bangladesh.

In de traditie van het land en dat van de broeders wordt er dagelijks een gebedsviering gehouden. Elk huis heeft daarvoor een speciale ruimte. Er wordt gezongen en gebeden, er wordt gelezen uit de bijbel, uit de koran en eventueel ook uit de gita. Ook eventuele gasten gaan in de kring zitten en doen mee. En wat heel verrassend is dat de kinderen, lichamelijk en geestelijk gehandicapt, soms zwaar spastisch met veel ongecontroleerde geluiden, genieten van de viering. Ze worden helemaal stil en rustig.

 

 

In 2009 is ook de officiële erkenning van de overkoepelende Arkgemeenschap toegekend aan Puspo Nir en Shopno Nir. Samen vormen ze nu met Asha Nir  ‘l’Arche Bangladesh’.

    Naomi uit Japan is de leidster van deze gemeenschap.