Stichting Steunfonds voor het werk van de Broeders van Taizé in Bangladesh

 

Doelstelling van de Stichting:

 

Het doel is bekendheid te geven aan het werk van de Taizé broeders in Bangladesh en het moreel en financieel te ondersteunen.

Fiscaal nummer: 816651267

Contactadres van de Stichting:

 

Mevr. M. van het Hof

Julianalaan 24A

9461 BT  Gieten

Bestuurders Stichting Steunfonds:

 

De heer Roel Pomp, voorzitter

Mevrouw Marchien van het Hof, secretaris   

Mevrouw Bep Huijbregtse, penningmeester

De heer Wieb Akkerman, algemeen bestuurslid

 

Beloningsbeleid:

 

De stichting heeft geen medewerkers die worden beloond.

Beleidsplan:

de Stichting werkt niet met een beleidsplan doch functioneert als doorgeefluik van giften voor de activiteiten van de Broeders van Taize in Bangladesh.

De activiteiten van de Broeders van Taizé die mede door de Stichting worden ondersteund zijn o.a.:

-     

 


Uitgeoefende activiteiten

 


JAARREKENING 2017 Bestuursrekening

 NL80 ABNA 0580 7225 03


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Debet
 
Credit
 

 

 

 

 

 

 
saldo 1.1.2017 18.819.98 Broeders in Bangladesh 16.500.00
 
particuliere giften 24.499.15 PCC 25.500.00
 
giften van kerken,scholen,stichtingen 34.803.44 kosten rondzendbrieven 507.77
 
Opleiding predikanten 1.756.68 Baptisten Church Mijmensingh 5.000.00
 
verkoop artikelen 775.20 bankkosten 181.18
 
rijstpakketten 2.204.40 naar spaarrekening 29.550.00
 
Asha Nir 930.00 saldo 31.12.2017 4.469.92
 

 

 

 

 

 

 
83.788.85
 
83.788.85
 

 

 

 

 

 
JAARREKENING 2017 SPAARREKENING

NL41 ABNA 0496 174 320


 

 

 

 

 

 

 

 

 
saldo 1.1.2017 55,26
 

 

 
van bestuursrekening 29.550.00
 

 

 
rente 3.05 saldo 31.12.2017 29.608.31
 

 

 

 

 

 

 
29.608.31
 
29.608.31
 

 

 

 

 

 

Toelichting:

Eind 2017 is wederom voor 2018 een garantiestelling afgegeven ad € 24.700,— voor CP Day Care & Choto Tara van de organisatie PCC. (Protibondhi Community Centre ) Het hoge saldo op de spaarrekening per 31 december 2017 is hiervoor bestemd. Begin 2018 is reeds € 7.000,—overgemaakt. Ook naar de Broeders is intussen € 8.100,—overgemaakt.